Dataset: Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013

Abstract

I dette prosjektet undersøkes strømmene som går gjennom Færøybankkanalen. Basert på observasjoner var målet å forbedre kunnskapen om turbulens og blanding i tunge bunnstrømmer i havet med spesielt fokus på Færøybankkanalen. På havbunnen utenfor Færøyene må det tunge bunnvannet passere en terskel i form av undersjøiske fjellrygger. De store havstrømmene som strømmer over tersklene mellom de nordiske hav og Nord-Atlanteren blandes med de omkringliggende vannmassene. Studien av gjennomstrømmingen av vann i Færøybankkanalen vil være av betydning for gjennomstrømming og dermed også sirkulasjonen av strømmer i andre havområder. Målet var å forsøke å finne bedre målemetoder, også for disse forholdene i havet på en større skala. Det ble samlet detaljerte målinger av bevegelsene. Observasjonene ble samlet inn fra farkoster og instrumenterte rigger i havet. Data er tilgjengelig via www.pangaea.de.  

For ytterligere informasjon om "Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013", kontakt prosjektleder.

Variable Groups

Full Title

Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013

Identification Number

NSD2333

Authoring Entity

Name Affiliation
Fer, Ilker Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Fer, Ilker Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen UiB Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2013 Ilker Fer, Geofysisk institutt, UiB

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 204867

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-07-14

Notes

Originaldata fra Ilker Fer, Geofysisk institutt, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013". Data samlet av Ilker Fer, Geofysisk institutt, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2011-01-01 2015-08-30

Date of Collection

Start End Cycle
2012-05-01 2013-06-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Prosess

Universe

Temperatur, salinitet og havstrømmer ved Færøybankkanalen.

Kind of Data

Annet

Time Method

Tidsserie

Data Collector

Fer, Ilker, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen  (UiB)

Sampling Procedure

Temperatur, salinitet og havstrømmer ved Færøybankkanalen. Måleinstrumenter på åtte bunnfestede fortøyninger ble brukt for å samle oseanografiske data.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

For ytterligere informasjon om "Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013", kontakt prosjektleder.

Restrictions

For ytterligere informasjon om "Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013", kontakt prosjektleder.

Related Publications

Interaction of the Faroe Bank Channel overflow with Iceland Basin intermediate waters

Ullgren,Jenny E., Ilker Fer, Elin Darelius, og Nicholas Beaird (2014) Interaction of the Faroe Bank Channel overflow with Iceland Basin intermediate waters, Journal of geophysical research: Oceans, Vol. 119, 228–240, doi:10.1002/2013JC009437, 2014

Volume transport and mixing of the Faroe Bank Channel overflow from one year of moored measurements

Ullgren, Jenny E., Elin Darelius, og Ilker Fer (2016) Volume transport and mixing of the Faroe Bank Channel overflow from one year of moored measurements, www.ocean-sci.net/12/451/2016/doi:10.5194/os-12-451-2016

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.