Dataset: E-post som kommunikasjonsmedium: Et studie av E-post på arbeidsplassen, 2000

Abstract

Formålet med denne studien var å var å studere fordeler og ulemper ved e-post som kommunikasjonsmedium. Ulike aspekter ved det å kommunisere via elektroniske kanaler på arbeidsplassen ble undersøkt, noe som forhåpentligvis kunne gi viktig informasjon om effektive anvendelsesområder for brukere av mediet. E-post ble sammenlignet med tradisjonelle former for kommunikasjon da antagelsen var at dette kunne skape et rammeverk for evaluering av anvendelsesområder. Dette ble basert på at e-post som kommunikasjonsteknologi skapte grunnlag for ny interaksjon mellom mennesker. Denne interaksjonen skiller seg fra tradisjonelle måter å kommunisere på, men det er også mange likheter. Spørreundersøkelsen var del av en hovedfagsoppgave i psykologi ved NTNU.

Variable Groups

Full Title

E-post som kommunikasjonsmedium: Et studie av E-post på arbeidsplassen, 2000

Identification Number

NSD1682

Authoring Entity

Name Affiliation
Syversen, Marianne Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Syversen, Marianne Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2000 Marianne Syversen, NTNU

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-05-23

Notes

Originaldata fra Marianne Syversen, NTNU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"E-post som kommunikasjonsmedium: Et studie av E-post på arbeidsplassen, 2000". Data samlet av Marianne Syversen, NTNU. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2000 2001

Date of Collection

Start End Cycle
2000-09 2000-11

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Individ

Universe

Ansatte i tre bedrifter.

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Syversen, Marianne, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  (NTNU)

Sampling Procedure

Utvalget ble trukket blant ansatte i tre bedrifter som alle daglig benyttet e-post  på arbeidsplassen. Ved hjelp av en tillitsvalgt i hver av de tre bedriftene ble spørreskjemaet distribuert på tvers av avdelinger og kjønn.  
Bruttoutvalg: 91 personer
Nettoutvalg: 70 personer
Svarprosent: 76,92 %

Mode of Data Collection

Post-enquete

Location

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.