Dataset: Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015

Abstract

Disse dataene er samlet inn gjennom prosjektet "Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015". Mycobacterium tuberculosis (M.tb), årsaken til tuberkulose (TB) infiserer en tredjedel av verdens befolkning, én person per sekund, og dreper ca. 2 millioner mennesker årlig. Den eneste effektive kuren er bruk av antibiotika, og den blir utfordret ved økende antibiotikaresistens. Det er blitt påvist at når antibiotika er innkapslet i en biologisk nedbrytbar nanopartikkel (NP) laget av en polymer, slik som poly(laktat-ko-glykolat)syre (PLGA) er medikamentet signifikant mer effektivt i kureringen av TB i forskjellige dyremodeller; høyere konsentrasjoner av antibiotika kan målrettes selektivt til makrofager, infeksjonsområdet, hvor de blir frigitt langsomt, mens de totale systemiske nivåene er mye mindre enn ved standard medikamentterapi. En svakhet ved de eksisterende dyremodellene av TB er vanskelighetene ved å visualisere NPer i det infiserte, levende dyret, noe som er den store styrken ved den gjennomsiktige sebrafiskmodellen for tuberkulose, basert på røde og grønne varianter av M. marinum, TB-organismen for fisk. Dette prosjektet etablerte denne modellen ved hjelp av rødt og grønt fluorescerende M. marinum og lykkes også med å fabrikkere PLGA NPer som omsluttet antibiotikumet rifampicin og røde eller grønne fluorescerende fargestoffer. Målet er videre å perfeksjonere systemet for embryoer og voksne og å finne de mest effektive NPene som kan nå granulomer og gi en solid terapi. Dette systemet gjør det mulig å screene etter forskjellige typer NPer som vi vil skape, samt å sammenligne forskjellige antibiotika og kombinasjoner av disse, og cDNA-er som koder for anti-mikrobielle peptider. De mest effektive NPene vil bli gitt til samarbeidspartnere i India for å teste dem i en marsvinmodell som en innledning til testing av NPer hos mennesker.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  
http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015

Identification Number

NSD2247

Authoring Entity

Name Affiliation
Griffiths, Gareth Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Griffiths, Gareth Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo UiO Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2015 Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, UiO

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 213830

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2015-11-14

Notes

Originaldata fra Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015". Data samlet av Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2012 2015

Date of Collection

Start End Cycle
2012-08-01 2015-07-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Universe

Sebrafisk-embryoer

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Griffiths, Gareth, Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo  (UiO)

Sampling Procedure

Biologiske data fra dyreforskning. Samlet ved hjelp av mikroskopisk bildebehandling (elektronoverføring, konfokal og fluorescerende stereomikroskopi) og biologiske analyser (CFU/time-kill, CCK8, krystallfiolett, fluorescerende pixel count, overlevelsesanalyse, in vivo toksisitets-analyse).

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Extent of Collection

54 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd.  Data er innsamlet av Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo.  Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.