Dataset: Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016

Abstract

En tredjedel av verdens befolkning er infisert av Mycobacterium tuberculosis (M.tb) og to millioner dør hvert år av tuberkulose (TB). Standardbehandlingen, der man bruker antibiotika, er stadig mer ineffektiv på grunn av resistens. Den eneste tilgjengelige vaksinen har liten behandlingsverdi, og til tross for enorme innsatser på feltet har ingen andre vaksiner kommet ut på markedet. I dette prosjektet er det utviklet teknologi for å kapsle inn medisinen i nanopartikler bestående av et nedbrytbart stoff. For å studere behandlingen av tuberkulose ble sebrafisk-modellen brukt.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016

Identification Number

NSD2354

Authoring Entity

Name Affiliation
Griffiths, Gareth Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Griffiths, Gareth Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2016 Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 196377

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-10-26

Notes

Originaldata fra Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016". Data samlet av Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2012 2016

Date of Collection

Start End Cycle
2012-01-01 2015-10-31

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Eksperimentdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Griffiths, Gareth, Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo  (UiO)

Mode of Data Collection

Laboratorie-observasjon

Location

Availability Status

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016" til disposisjon ved bestilling.

Extent of Collection

71 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016" til disposisjon ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016". Data er innsamlet av Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

Translocation of nanoparticles and Mycobacterium marinum across the intestinal epithelium in zebrafish and the role of the mucosal immune system

Løvmo. S.D. Speth, M.T. Repnik, U. Koppang, E.O. Griffiths, G.W. Hildahl, J.P. (2016). Translocation of nanoparticles and Mycobacterium marinum across the intestinal epithelium in zebrafish and the role of the mucosal immune system, Developmental and Comparative Immunology. http://dx.doi.org/10.1016/

Layer-by-layer nanocoating of live Bacille-Calmette-Guérin mycobacteria with poly(I:C) and chitosan enhances pro-inflammatory activation and bactericidal capacity in murine macrophages

Speth, M. T. Repnik, U. Griffiths, G. (2016). Layer-by-layer nanocoating of live Bacille-Calmette-Guérin mycobacteria with poly(I:C) and chitosan enhances pro-inflammatory activation and bactericidal capacity in murine macrophages, Biomaterials. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2016.09.027

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.