Dataset: Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013.

Abstract

Fokuset på datamaskinvarer er i stor grad på hastighet og nye prosessorer, og i henhold til denne utviklingen er rekonfigurerbare logiske enheter (FPGAs) også blitt raskere, i tillegg til en større konfigurerbar logikk. Dette datasettet er hentet fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013". Prosjektet nytter ny teknologi for å designe databehandlingssystem i innebygde kommunikasjonssystem, og undersøker oppbygninger der konfigurering av maskinvare endres dynamisk (i.e. kontekst-bytte). Rekonfigurerbar teknologi kan blant annet skaffe brukerne økt hastighet ved bruk av implementerte algoritmer. Kostnadsreduksjon og kraftforbruk er også sentralt.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013.

Identification Number

NSD2140

Authoring Entity

Name Affiliation
Tørresen, Jim Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Tørresen, Jim Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2013 Jim Tørresen, Institutt for informatikk, UiO

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 191165

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2015-01-05

Notes

Originaldata fra Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013". Data samlet av Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2009-07-01 2014-06-30

Date of Collection

Start End Cycle
2012-01 2013-12

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Annet

Universe

Modulspesifikasjoner for programmerbar logikk kretser (enhetene i datamaterialet er modulspesifikasjoner).

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo  (Ifi, UiO)

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling (gjelder til 31.12.2019).

Extent of Collection

1309 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling (gjelder til 31.12.2019).

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data i anonymisert er stilt til disposisjon av Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (UiO) gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Jim Tørresen, Institutt for informatikk, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Jim Tørresen, Institutt for informatikk, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.