Dataset: Karbonfangst i saltsmelter, 2013

Abstract

Prosjekt sikter på en alternativ måte å selektivt fange CO2 fra eksosforbrenningsgasser for påfølgende separat, kontrollert frigjøring. Fremgangsmåten kan anvendes i forbindelse med håndtering og lagring av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel. Teoretiske betraktninger basert på grunnleggende kjemisk reaksjonskinetikk, termodynamikk og termodynamiske data har blitt brukt til datamodelleringsprosessene involvert. Resultater fra modelleringen indikerer at fremgangsmetoden kan anvendes for fangst av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel som i termoelektrisk kraftproduksjon.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Karbonfangst i saltsmelter, 2013

Identification Number

NSD2091

Authoring Entity

Name Affiliation
Olsen, Espen Universitetet for miljø- og biovitenskap

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Olsen, Espen Universitetet for miljø- og biovitenskap NMBU

Copyright

Copyright (C) 2013 Espen Olsen, NMBU

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 199900

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2014-05-13

Notes

Originaldata fra Espen Olsen, NMBU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data samlet av Espen Olsen, NMBU. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2010 2013

Date of Collection

Start End Cycle
2010 2013

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Annet

Universe

Ulike saltsmeltesystemer ble undersøkt.

Kind of Data

Eksperimentdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Mode of Data Collection

Andre målinger

Location

Availability Status

NSD kan stille til disposisjon data fra "Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Restrictions

NSD kan stille til disposisjon data fra "Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data er innsamlet av Espen Olsen, NMBU. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Espen Olsen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Espen Olsen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

Carbon capture in molten salts

Espen Olsen and Viktorija Tomkute
Energy Science and Engineering 2013; 1(3): 144–150

DOI: 10.1002/ese3.24

Investigation of High-Temperature CO2 Capture by CaO in CaCl2 Molten Salt

Viktorija Tomkute, Asbjørn Solheim, and Espen Olsen
Energy Fuels, 2013, 27 (9), pp 5373–5379

DOI: 10.1021/ef4009899

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.