Dataset: Brukerprofil på et datatorg, 1994

Abstract

Formålet med prosjektet var å gi et sosioøkonomisk og demografisk bilde av abbonentene på Videotex-systemet, samt et bilde av selve bruken og motivene for den. Undersøkelsen fokuserer på sosioøkonomisk og demografisk sammensetning, motiv for anskaffelse, bruk og fornøydhet/misnøye.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Brukerprofil på et datatorg, 1994

Identification Number

NSD1606

Authoring Entity

Name Affiliation
Liv E. Osmundsen Universitetet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Liv E. Osmundsen Universitetet i Oslo

Copyright

Copyright (C) 1994 Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2015-07-18

Notes

Originaldata fra Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Brukerprofil på et datatorg, 1994". Data samlet av Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo. Første NSD utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
1994 1994

Date of Collection

Start End Cycle
1995-01-01 1995-02-28

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Individ

Universe

Medlemmer av Televerkets datatorg.

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo

Sampling Procedure

Bruttoutvalg: 960 personer
Nettoutvalg: 590 personer

Utvalget ble trukket tilfeldig fra medlemslister/abonnementliste til Televerkets datatorg. Det er et systematisk sannsynlighetsutr. trukket i en omgang.

Mode of Data Collection

Post-enquete

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Brukerprofil på et datatorg" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

1 fil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Brukerprofil på et datatorg" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Brukerprofil på et datatorg, 1994”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Liv E. Osmundsen gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.