Dataset: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1993

Download

Abstract

Undersøkelsen var en parallellundersøkelse til Standard Eurobarometer 39.1, og ble gjennomført etter samme opplegg og i samme tidsperiode som i EU-landene. Data fra Norge inngår også i det integrerte datasettet som er blitt stilt til disposisjon for forskningsmiljøene verden over.

Standard Eurobarometer er intervjuundersøkelser som blir administrert og finansiert av EU kommisjonen, og har som formål å skaffe informasjon om sosiale, økonomiske og politiske forhold i medlemslandene. Alle Standard Eurobarometer inneholder trendspørsmål om befolkningens kunnskap om og holdninger til EU og integrasjonsprosessen i Europa.

I perioden 1990-1996 hadde NSD tillatelse fra EU til å gjennomføre undersøkelsene i Norge, og i alt ble 12 undersøkelser gjennomført.

Denne undersøkelsen har bioteknologi som emne.

Variable Groups

Full Title

Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1993

Identification Number

NSD0928

Authoring Entity

Name Affiliation
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD Dataprodusent

Copyright

Copyright (C) 1993 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Series Name

NSDs Europaundersøkelser

Series Information

Europakommisjonen har fra 1971 utført Eurobarometer i medlemslandene i EU. I periodene 1990-1996 og 1999-2002 gjennomførte NSD utvalgte deler av disse undersøkelsene også i Norge.

Version

Date: 2008-10-29

Notes

Orginaldata fra Nielsen Norge AS er dokumentert og tilrettelagt, tredje NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Bioteknologi" NSDs Europaundersøkelse 1993, norsk utgave av Eurobarometer 39.1. 3.NSD-utgave, NSD Bergen 2008.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
1993 1993

Date of Collection

Start End Cycle
1993-03-01 1993-04-30

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Fylke

Unit of Analysis

Individ

Universe

Befolkningen 15 år og eldre

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Nielsen Norge AS

Sampling Procedure

Random route. Nettoutvalg: 1013

Mode of Data Collection

Personlig intervju

Location

Availability Status

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Extent of Collection

En datafil; ulike oppsett kan leveres.

Restrictions

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra undersøkelsen: "Bioteknologi" NSDs Europaundersøkelse 1993, norsk utgave av Eurobarometer 39.1. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Nilsen Norge AS er ansvarlig for innsamlingen av dataene i denne undersøkelsen. Verken Nielsen Norge AS eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Disclaimer

Verken Nielsen Norge AS eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Materials

Spørreskjema "Eurobarometer 40 (-Vår 1993-)"

Related Studies

Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002

Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Moderne bioteknologi, datapersonvern, NSDs Europaundersøkelse 1996

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.