Dataset: Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014

Abstract

Datasimulering er et viktig verktøy innenfor mange områder av vitenskap. Stadig flere komplekse matematiske modeller blir beregnet gjennom store datasimuleringer, dette utgjør og noen ganger erstatter tradisjonelle eksperimentelle teknikker som hovedverktøy i vitenskapelig forskning. I alle tilfeller med datasimulasjon  er det vesentlige at det som er beregnet ut kan bli fastslått. Imidlertidig er vurderingen av kvaliteten på det som er beregnet utfordrende både matematisk og datamessig. Som en konsekvens av dette  må kvaliteten på beregningen ofte bedømmes manuelt av forskere eller ingeniøren som holder på med simuleringen. Dette er upålitelig samt tidkrevende, og det hindrer effektiv datasimulering fra å realisere sitt fulle potensiale som verktøy innen forskning og industri. Målet med dette prosjeketet er derfor å utvikle en generell metodikk for automatisert beregning og feilkontroll, med spesiell vekt på problemer i forbindelse med flytende strukturinteraksjon innen biomedisin. Målet er også å forstå fri programvarekomponenter (free software) som er tilgjengelige for leger i praksis og leger. Foreløpig finnes det ikke noe slikt verktøy og derfor er relevansen og den potensielle virkningen av dette foreslåtte prosjektet stort. Prosjektet vil bli gjennomført ved hjelp av forskergrupper i Norge, Sverige, Nederland og USA.  

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting: https://bitbucket.org/fenics-project/ og https://bitbucket.org/simula_cbc/cbcflow

Variable Groups

Full Title

Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014

Identification Number

NSD2144

Authoring Entity

Name Affiliation
Anders Logg Simula Reasearch Laboratory AS

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Anders Logg Simula Reasearch Laboratory AS Simula Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2014 Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 180450

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2015-01-10

Notes

Originaldata fra Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014". Data samlet av Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2002-09-01 2014-11-01

Date of Collection

Start End Cycle
2002-09-01 2014-11-01

Country

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS  (Simula)

Sampling Procedure

Open source software.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting: https://bitbucket.org/fenics-project/ og https://bitbucket.org/simula_cbc/cbcflow

Restrictions

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting: https://bitbucket.org/fenics-project/ og https://bitbucket.org/simula_cbc/cbcflow

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014". Data er innsamlet av Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.