Dataset: Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien : Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011

Abstract

Teknologiske nyvinninger og økt automatisering er nødvendig for å utvinne de de gjenværende verdier på den norske kontinentalsokkelen. Utviklingen av prosessene rundt dypvanns- og undervannsoperasjoner, i tillegg til stadig mer utfordrende brønner, krever utvikling i teknologi og arbeidsprosesser. Ny teknologi muliggjør sanntidsrådgivningssystemer for borerne, i tillegg til at man minsker muligheten for menneskelige feil gjennom automatiserte prosesser. På motsatt side kan automatiserte boreprosesser utvikle nye utfordringer med hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

I dette forskingsutkastet har vi fokusert på disse utfordringene, hvordan de oppstår og hvordan vi kan løse dem på en best mulig måte. Automatisering kan defineres som en hel- eller delvis erstatning av en funksjon som tidligere ble utført av en operatør. Det er allerede en omfattende mengde forskning på automatiseringens konsekvenser i flere bransjer. Av den eksisterende forskningen fremgår det gjennomgående både positive og negative effekter på menneskelig ytelse. Imidlertid fremstår forskning på HMS-spørsmål relatert til automatisering i petroleumsindustrien som mangelfull. Det blir gjennom økt automatisering stilt nye og større krav til førerne av denne teknologien. Sett i lys av de økende ferdighetskravene, må man vurdere nye aspekter ved HMS-utformingen på plattformene. Det kreves en ny type koordinering og overvåking av de tekniske operatørene. Legger man denne erkjennelsen til grunn, er prosjektets viktigste formål å belyse samspillet mellom de menneskelige operatørene og automatiseringssystemene i boreprosesser. Hensikten med prosjektet vil dermed være å utforske konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet i en stadig økende automatisert bransje, gjennom anvendelse av eksperimentelle metodiske tilnærminger.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien : Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011

Identification Number

NSD1959

Authoring Entity

Name Affiliation
Gressgård, Leif Jarle International Research Institute of Stavanger

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Gressgård, Leif Jarle International Research Institute of Stavanger IRIS

Copyright

Copyright (C) 2011 Leif Jarle Gressgård, IRIS

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 203289

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2015-06-15

Notes

Originaldata fra Leif Jarle Gressgård, IRIS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data samlet av Leif Jarle Gressgård. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2011 2011

Date of Collection

Start End Cycle
2011-11-01 2011-11-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Individ

Universe

Ansatte i et boreselskap

Kind of Data

Tekstdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Leif Jarle Gressgård, International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Sampling Procedure

Dydbeintervju i forbindelse med systemtesting med 10 ansatte i et borefirma.

Mode of Data Collection

Personlig intervju

Location

Availability Status

NSD kan stille til disposisjon data fra "Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Extent of Collection

En datafil; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille til disposisjon data fra "Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data er innsamlet av Leif Jarle Gressgård, IRIS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norwegian Centre for Research Data. Verken Leif Jarle Gressgård, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før eventuell utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Leif Jarle Gressgård, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.