Dataset: Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012

Abstract

Olje og gass utforskning og drift under arktiske forhold inneholder flere utfordringer. Disse er forbundet med lav temperatur, store temperaturvariasjoner og deformeringer. Det sensitive miljøet setter høye krav med tanke på sikkerheten. Materialteknologi spiller en viktig rolle i å sørge for at disse utfordringene blir håndtert gjennom å kombinere krav om høy sikkerhet og kostnadseffektive løsninger. Hovedmålet med prosjektet er å opprette kriterier og løsninger for å ta i bruk materialer under arktiske forhold. Viktige spesifikke FoU-oppgaver vil være 1) Forbedre forståelsen av og vurdere modeller for å fastsette lav temperatur bruddrisiko i karbonstål ned til -60 garder celsius. 2) Etablere kriterier for materialer som skal brukes i strukturer som kan være utsatt for deformasjoner. 3) Etablere løsninger for å effektivt forene teknologier. 4) Utvikle og kvalifisere løsninger for "polymer thermal" og korrosjonsbelegg for arktiske forhold. 5) Utvikleløsninger for lette konstruksjoner som benytter høyfast stål, sammensetting av materialer og hybride løsninger.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012

Identification Number

NSD1999

Authoring Entity

Name Affiliation
Akselsen, Odd Magne SINTEF

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Akselsen, Odd Magne SINTEF SINTEF Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2012 Odd Magne Akselsen og SINTEF

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd 187389

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norwegian Centre for Research Data NSD

Version

Date: 2015-01-05

Notes

Originaldata fra Odd Magne Akselsen og SINTEF er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012". Data samlet av Odd Magne Akselsen og SINTEF, første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Vitenskap og teknologi

Time Period Covered

Start End Cycle
2008-01-01 2012-12-31

Date of Collection

Start End Cycle
2008-01-01 2012-12-31

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Eksperimentdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Akselsen, Odd Magne, SINTEF  (SINTEF)

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Extent of Collection

Datasettet består av over 3000 filer.

Restrictions

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012”. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Odd Magne Akselsen, SINTEF gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Odd Magne Akselsen, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Odd Magne Akselsen, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.