Dataset: Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014

Abstract

Målet med dette KPN-prosjektet var å produsere ny kunnskap om energieffektiv flytendegjøring av naturgass (LNG). Aktivitetene ble knyttet til tre hovedområder: (1) grunnleggende forståelse av tofase strømningsfenomener i LNG-varmevekslere, (2) analyse av LNG-varmevekslere og (3) evaluering og optimalisering av LNG-prosesser.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014

Identification Number

NSD2299

Authoring Entity

Name Affiliation
Mølnvik, Mona Jacobsen SINTEF Energiforskning AS

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Mølnvik, Mona Jacobsen SINTEF Energiforskning AS Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2014 Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 193062
Statoil
GDF SUEZ

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-03-02

Notes

Originaldata fra Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014". Data samlet av Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2009 2014

Date of Collection

Start End Cycle
2009-01-01 2014-12-31

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Prosess

Kind of Data

Tekstdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS

Sampling Procedure

Metode for datainnsamling: Eksperimentelt oppsett og datasimuleringer.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014" til disposisjon ved bestilling.

Extent of Collection

156 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014" til disposisjon ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014". Data er innsamlet av Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.