Dataset: En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012.

Abstract

"En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012" har mål om ny innsikt for økt oljeutvinning gjennom surfaktantflømming. Surfaktantflømming har tradisjonelt vært en metode brukt for å redusere gjenværende olje etter vannflømming (Sorw). Områder med oljemetning etter vannflømming (ROS) kan være høyere enn Sorw. I denne studien rettes fokus mot ROS, som målet for surfuktantflømming. Ulike fuktbetingelser er også undersøkt.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012.

Identification Number

NSD2042

Authoring Entity

Name Affiliation
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger IRIS

Copyright

Copyright (C) 2012 Ingebret Fjelde, IRIS

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 192913

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2015-02-28

Notes

Originaldata fra Ingebret Fjelde, IRIS er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data samlet av Ingebret Fjelde, IRIS. Andre NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2009-04-01 2012-12-31

Date of Collection

Start End Cycle
2009-04-01 2012-12-31

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Kind of Data

Eksperimentdata

Time Method

Tidsserie

Data Collector

Fjelde, Ingebret, International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Sampling Procedure

4 datasett:  
CORE 1: Water flooding multiple rates (mixed-wet Berea)
CORE 2: Surfactant flooding (non equilibrated with oil) single rate (mixed-wet Berea)
CORE 3: Water flooding multiple rates (mixed-wet Berea)
CORE 4: Surfactant flooding (non equilibrated with oil) single rate (mixed-wet Berea)

Mode of Data Collection

Andre målinger

Location

Availability Status

NSD kan stille til disposisjon data fra "En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Extent of Collection

4 datafil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille til disposisjon data fra "En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data er innsamlet av Ingebret Fjelde, IRIS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.