Dataset: "Studenters holdninger til genteknologi, 1999"

Abstract

Formålet med prosjektet har vært å studere studenters forståelse for og holdning til genteknologi innen matproduksjon og medisin.

Det er bla. samlet inn opplysninger om holdninger til bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler, genteknologi og gentesting av fostre.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

"Studenters holdninger til genteknologi, 1999"

Identification Number

NSD1569

Authoring Entity

Name Affiliation
Mauset, Hildbjørg Høgskolen i Akershus

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Mauset, Hildbjørg Høgskolen i Akershus HiAk Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 1999 Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-08-03

Notes

Originaldata fra Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Studenters holdninger til genteknologi, 1999". Data samlet av Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus. Andre NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
1998-04 1998-06

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Individ

Universe

Utvalget består av 130 høgskolestudenter fra helsefaglige og pedagogiske utdanninger ved Høgskolen i Akershus som var tilstede på forelesning det aktuelle tidspunkt da undersøkelsen ble gjennomført.

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Mauset, Hildbjørg, Høgskolen i Akershus  (HiAk)

Sampling Procedure

Undersøkelsen benytter studenter utvalgt etter en ikke-tilfeldig (non-probalilistisk) utvalgstrategi.

Mode of Data Collection

Post-enquete

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Studenters holdninger til genteknologi 1999" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

En datafil; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Studenters holdninger til genteknologi 1999" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Studenters holdninger til genteknologi, 1999”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershuseller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

Maurset, Hildbjørg 1999: Studenters holdning til genteknologi, Hovedoppgave i ernæring, helse og miljø, IHHH, Høgskolen i Akershus

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.