Dataset: Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014

Abstract

Målet med denne studien var å framskaffe mer kunnskap om forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen. I prosjektet undersøkes arbeidsforhold, arbeidsorganisering og ledelse, og hvordan dette er relatert til pensjoneringstidspunkt og eldre arbeidstakere sin kapasitet, helse og motivasjon. Tidligere studier av aldring og arbeid i Norge har særlig fokusert på faktorer som påvirker når arbeidstakere velger å pensjonere seg, variasjonen mellom yrker, og verktøy for å forlenge arbeidstakernes karriere. Det er mindre forskning på beslutningsprosessen til den enkelte arbeidstakeren i tiden før pensjoneringsbeslutningen blir fattet, og faktorer som påvirker denne beslutningen. Formålet med studien var å identifisere faktorer som påvirker pensjoneringsbeslutningsprosessen. Det var spesielt fokus på forholdene mellom organisatoriske, individuelle og samfunnsmessige faktorer. Kvantitative paneldata (NorLAG) ble benyttet, og kvalitative intervju ble samlet inn.  

For ytterligere informasjon om "Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014", kontakt prosjektleder.

Variable Groups

Full Title

Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014

Identification Number

NSD2415

Authoring Entity

Name Affiliation
Furunes, Trude Universitetet i Stavanger

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Furunes, Trude Universitetet i Stavanger UiS Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2014 Trude Furunes, UiS

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 201536

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2017-06-06

Notes

Originaldata fra Trude Furunes, Universitetet i Stavanger er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014". Data samlet av Trude Furunes, Universitetet i Stavanger. Første NSD-utgave, Bergen 2017.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2010 2014

Date of Collection

Start End Cycle
2010 2014

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Individ

Universe

Faste ansatte i tre organisasjoner i alderen 58-70 år, og deres ledere (kvalitative intervju).

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Panel

Data Collector

Furunes, Trude, Universitetet i Stavanger  (UiS)

Sampling Procedure

Kvantitative data fra NorLAG ble benyttet, og fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer ble samlet inn. Data er i form av lydfiler og transkriberte intervju. Intervjuene ble gjennomført blant 42 arbeidstakere i 3 virksomheter (gjentagende over 3 år) og deres ledere.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

For ytterligere informasjon om "Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014", kontakt prosjektleder.

Restrictions

For ytterligere informasjon om "Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014", kontakt prosjektleder.

Related Publications

Late Career Decision-Making: A Qualitative Panel Study

Furunes, T., Mykletun, R.J., Solem, P.E., de Lange, A.H., Syse, A., Schaufeli, W.B. & Ilmarinen, J. (2015) Late Career Decision-Making: A Qualitative Panel Study. Work, Aging and Retirement. 1(3), 284-295. doi: 10.1093/workar/wav011

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.