Dataset: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variable Group: Oppfatning av institusjonelle omgivelser, syn på staten

Variables

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.