Dataset: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variable v087: Spm78b Menn burde ta en større del av omsorgen med barn enn de gjør i dag

Literal Question

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... B. Menn burde ta en større del av omsorgen med barn enn de gjør i dag

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Sterkt enig 122
 11.7%
2 Enig 567
 54.5%
3 Verken eller 249
 23.9%
4 Uenig 67
 6.4%
5 Sterkt uenig 6
 0.6%
8 Vet ikke 29
 2.8%
Sysmiss 32

Summary Statistics

Valid cases 1040
Missing cases 32
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.