Dataset: Krav til sikre informasjonssystemer, 2014

Abstract

Prosjektet skal utvikle og evaluere metodologi og verktøystøtter for sikkerhetskrav integrert med mainstream programvareutviklings metoder. Hovedtrekkene skal være som følger: Metodologien skal være lett, ment å bli brukt primært av mainstream programvareutviklere snarere enn av sikkerhetseksperter. Metodologien skal bli integrert med populære metoder for programvareutvikling generelt, slik at sikkerhetskrav kan bli betraktet som en normal del av programvareutviklings aktiviteter, istedenfor som en seperat sideaktivitet. Verktøy som leveres i prosjeketet vil ikke bli utviklet fra bunn av, men som add-ons til eksisterende modeller og verktøy. Dette gjør det mer realistisk å oppnå en industristerk funksjonalitet og brukervennlighet med et begrenset budsjett, og sikre at verktøyene vil være brukbare i et større utviklerkontekst. Gjennom evalueringer (eksperimenter, case studier) skal det sikre at det metodologiske sørger for empiriske råd om når og hvordan man anvender forskjellige teknikker og verktøy.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Krav til sikre informasjonssystemer, 2014

Identification Number

NSD2139

Authoring Entity

Name Affiliation
Guttorm Sindre NTNU

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Guttorm Sindre Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Prosjektleder
Andreas L. Opdahl Universitetet i Bergen UiB Medforfatter

Copyright

Copyright (C) 2014 Guttorm Sindre, NTNU

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 185392

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2014-12-08

Notes

Originaldata fra Guttorm Sindre, NTNU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Krav til sikre informasjonssystemer, 2014". Data samlet av Guttorm Sindre, NTNU. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2008-01-01 2013-12-01

Date of Collection

Start End Cycle
2008-01-01 2013-12-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Universe

Informasjon- og sikkerthetssystemer.

Kind of Data

Eksperimentdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Guttorm Sindre, NTNU

Sampling Procedure

Eksperimenter og spørreskjemaer angående informasjon- og sikkerthetssystemer.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Krav til sikre informasjonssystemer, 2014" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

16 datafiler

Restrictions

NSD kan stille data fra "Krav til sikre informasjonssystemer, 2014" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Krav til sikre informasjonssystemer, 2014". Data er innsamlet av. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken  Guttorm Sindre, NTNU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Guttorm Sindre, NTNU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.