Dataset: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variable v390: Spm54e Hvorfor ikke gå til retten med et mindre beløp: Ville vært bortkastet/ville ikke vinne

Literal Question

Hvorfor ville du ikke gå til retten for et mindre beløp, er det fordi………?  

... E. Vet ikke hvem jeg skal snakke med

Values Categories N
0 No 968
 95.7%
1 Yes 44
 4.3%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 1.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Stilles hvis kode 2-5 i Spm53

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.