Dataset: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variable v381: Spm52f Når ikke minnelig ordning: Søkte råd hos forbrukerrådet og gikk til megling

Literal Question

Hva foretok du deg da det ikke var mulig å finne en minnelig ordning på problemene med forhandleren/tjenesteyteren?

... F. Søkte råd hos Forbrukerrådet og gikk til megling

Values Categories N
0 No 1003
 99.1%
1 Yes 9
 0.9%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 1.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.