Dataset: Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013

Abstract

Formålet med dette prosjektet var å kartlegge egenskapene av biokull framstilt fra forskjellige råstoffer og pyrolyse prosesser, å bekrefte karbonstabiliteten fra forskjellige biokull materialer, samt å finne en metode for å karakterisere forskjellige typer biokull på en effektiv måte. Forkullete plantematerialer av maiskolbe og miscanthus ble lagd og undersøkt for sine egenskaper. Undersøkelsen var utført i tre runder: 1) overflateegenskaper som kunne bidra til jord kvalitet, 2) motstand mot mikrobiell nedbryting i jord og effekten på jordmikrober, og 3) målbare egenskaper som indikerer eller forklarer stabilitet. Denne filen inkluderer data fra del 1/3: overflateegenskaper. Deler av datamaterialet relatert til prosjektet er kun tilgjengelig via: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.878890

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013

Identification Number

NSD2303-1

Authoring Entity

Name Affiliation
Rasse, Daniel Bioforsk Jord og miljø, Ås

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Rasse, Daniel Bioforsk Jord og miljø Prosjektleder
Budai, Alice Bioforsk Jord og miljø PhD-student

Copyright

Copyright (C) 2013 Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 197531

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-03-20

Notes

Originaldata fra Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013". Data samlet av Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2010 2013

Date of Collection

Start End Cycle
2010-10-05 2013-06-28

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Annet

Universe

Forskjellige biokull materialer.

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Sampling Procedure

Egenskapene av biokull framstilt fra forskjellige råstoffer og pyrolyseprosesser ble studert. Hydrotermal karbonisering, karbonisering (flash-carbonisation), og sen pyrolyse (temperaturer mellom 250 og 800 C) ble brukt.

Mode of Data Collection

Andre målinger

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

6 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013". Data er innsamlet av Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Daniel Rasse, Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Daniel Rasse, Alice Budai Bioforsk Jord og miljø, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Studies

Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Mikrobiell nedbryting i jord (2/3), 2015

Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Stabilitetsindikatorer (3/3), 2015

Related Publications

Solid-State Nuclear Magnetic Resonance Characterization of Chars Obtained from Hydrothermal Carbonization of Corncob and Miscanthus

Calucci, L., D. Rasse, & C. Forte (2013) "Solid-State Nuclear Magnetic Resonance Characterization of Chars Obtained from Hydrothermal Carbonization of Corncob and Miscanthus", Energy Fuels 2013, 27, 303-309.

Surface Properties and Chemical Composition of Corncob and Miscanthus Biochars: Effects of Production Temperature and Method

Budai, Alice, L. Wang, M. Grønli, L.T. Strand, M.J. Antal Jr, S. Abiven, A. Dieguez-Alonso, A. Anca-Couce, D.P Rasse (2014) "Surface Properties and Chemical Composition of Corncob and Miscanthus Biochars: Effects of Production Temperature and Method" i Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014, 62. 3791-3799.

Biochar persistence, priming and microbial responses to pyrolysis temperature series

Budai, Alice, D.P. Rasse, A. Lagomarsino, TZ. Lerch og L. Paruch (2016) Biochar persistence, priming and microbial responses to pyrolysis temperature series. Biology and Fertility of Soils, 1-13.

Persistence in soil of Mischanthus biochar in laboratory and field conditions

Rasse, Daniel P., Alice Budai, Adam O’Toole, Xingzhu Ma, Cornelia Rumpel og Samuel Abiven (2017) Persistence in soil of Mischanthus biochar in laboratory and field conditions. PLoS ONE 12(9):e0184383. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184383

Effects of pyrolysis conditions on Mischanthus and corncob chars: characterization by IR, solid state NMR and BPCA analysis

Budai, Alice, Lucia Calucci, Daniel P.Rasse, Line Tau Strand, Annelene Pengerud, Daniel Wiedemeier, Samuel Abiven og Claudia Forte (2017) Effects of pyrolysis conditions on Miscanthus and corncob chars: characterization by IR, solid state NMR and BPCA analysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2017.09.017.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.