Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v013: Spm8e Tillit til skole/utdanningssystemet

Literal Question

Hvor mye tillit har du til:

... E. Skolen og utdanningssystemet

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Full tillit 35
 3.4%
2 Ganske mye tillit 501
 48.0%
3 Litt tillit 365
 35.0%
4 Svært liten tillit 96
 9.2%
5 Ingen tillit 18
 1.7%
8 Vet ikke 29
 2.8%
Sysmiss 28

Summary Statistics

Valid cases 1044
Missing cases 28
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Kun ett kryss pr. linje

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.