Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v011: Spm8c Tillit til kirke/religiøse org

Literal Question

Hvor mye tillit har du til:

... C. Kirke og religiøse organisasjoner

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Full tillit 17
 1.6%
2 Ganske mye tillit 273
 26.1%
3 Litt tillit 365
 35.0%
4 Svært liten tillit 233
 22.3%
5 Ingen tillit 115
 11.0%
8 Vet ikke 41
 3.9%
Sysmiss 28

Summary Statistics

Valid cases 1044
Missing cases 28
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Kun ett kryss pr. linje

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.