Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v010: Spm8b Tillit til næringslivet

Literal Question

Hvor mye tillit har du til:

... B. Næringslivet

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Full tillit 9
 0.9%
2 Ganske mye tillit 290
 27.8%
3 Litt tillit 494
 47.4%
4 Svært liten tillit 173
 16.6%
5 Ingen tillit 31
 3.0%
8 Vet ikke 45
 4.3%
Sysmiss 30

Summary Statistics

Valid cases 1042
Missing cases 30
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Kun ett kryss pr. linje

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.