Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v009: Spm8a Tillit til stortinget

Literal Question

Hvor mye tillit har du til:

... A. Stortinget

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Full tillit 39
 3.7%
2 Ganske mye tillit 376
 35.7%
3 Litt tillit 336
 31.9%
4 Svært liten tillit 209
 19.8%
5 Ingen tillit 65
 6.2%
8 Vet ikke 29
 2.8%
Sysmiss 18

Summary Statistics

Valid cases 1054
Missing cases 18
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Kun ett kryss pr. linje

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.