Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v073: Spm71e Stortinget spørre trossamfunn om råd i relevante spørsmål

Literal Question

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om religion og samfunn?

... E. Når Stortinget lager lover knyttet til moralske spørsmål som for eksempel abort eller dødshjelp, bør man rådspørre representanter for de viktigste trossamfunnene

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Sterkt enig 53
 5.1%
2 Enig 247
 23.9%
3 Verken eller 216
 20.9%
4 Uenig 261
 25.3%
5 Sterkt uenig 176
 17.1%
8 Vet ikke 79
 7.7%
Sysmiss 40

Summary Statistics

Valid cases 1032
Missing cases 40
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.