Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v072: Spm71d Politikere bør ikke påvirke religiøse organisasjoner

Literal Question

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om religion og samfunn?

... D. Politikere bør ikke forsøke å påvirke religiøse organisasjoner i spørsmål som for eksempel homofili og likestilling

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Sterkt enig 93
 9.0%
2 Enig 310
 29.9%
3 Verken eller 249
 24.0%
4 Uenig 221
 21.3%
5 Sterkt uenig 94
 9.1%
8 Vet ikke 71
 6.8%
Sysmiss 34

Summary Statistics

Valid cases 1038
Missing cases 34
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.