Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v070: Spm71b Alle trossamfunn bør få økonomisk bidrag fra det offentlige

Literal Question

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om religion og samfunn?

... B. Alle trossamfunn bør få økonomisk bidrag fra det offentlige

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Sterkt enig 30
 2.9%
2 Enig 179
 17.3%
3 Verken eller 232
 22.4%
4 Uenig 297
 28.7%
5 Sterkt uenig 216
 20.9%
8 Vet ikke 81
 7.8%
Sysmiss 37

Summary Statistics

Valid cases 1035
Missing cases 37
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.