Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v022: Spm13a Alle religiøse grupper ha like rettigheter

Literal Question

Hvor enig eller uenig er du i hvert av disse utsagnene?

... A. Alle religiøse grupper i Norge bør ha like rettigheter

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Sterkt enig 125
 11.9%
2 Enig 350
 33.2%
3 Verken eller 163
 15.5%
4 Uenig 249
 23.6%
5 Sterkt uenig 117
 11.1%
8 Vet ikke 49
 4.7%
Sysmiss 19

Summary Statistics

Valid cases 1053
Missing cases 19
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.