Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v021: Spm12 Kirker og religiøse organisasjoners makt

Literal Question

Mener du at kirker og religiøse organisasjoner har for stor eller for liten makt her i landet?

PostQuestion Text

Kun ett kryss mulig

Values Categories N
1 Altfor stor makt 103
 9.7%
2 For stor makt 254
 23.9%
3 Omtrent passe 578
 54.3%
4 For liten makt 39
 3.7%
5 Altfor liten makt 15
 1.4%
8 Vet ikke 75
 7.0%
Sysmiss 8

Summary Statistics

Valid cases 1064
Missing cases 8
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.