Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v047: Spm24 Mors deltagelse i gudstjenester og religiøse møter

Literal Question

Hvor ofte deltok din mor i gudstjenester eller religiøse møter da du var barn?

PostQuestion Text

Kun ett kryss mulig

Values Categories N
1 Aldri 171
 16.1%
2 Sjeldn.enn 1g.pr.år 180
 17.0%
3 Omtrent 1-2g.pr.år 286
 27.0%
4 Flere ganger i året 166
 15.6%
5 Omtrent 1g.pr.mnd 27
 2.5%
6 2-3g.pr.mnd 46
 4.3%
7 Nesten hver uke 41
 3.9%
8 Hver uke 42
 4.0%
9 Flere ganger i uken 11
 1.0%
10 Hadde ingen 4
 0.4%
11 Vet ikke/husker ikke 87
 8.2%
Sysmiss 11

Summary Statistics

Valid cases 1061
Missing cases 11
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.