Dataset: Modern Biotechnology, Privacy on Computer networks and the Common European Currency, Eurobarometer 46.1

Variable v015: Spm5cC Hvor ofte: Hører nyheter på radio

Literal Question

Omtrent hvor ofte...

... C. hører du på nyhetene på radio?

Values Categories N NW
1 Hver dag 574 585.6
 58.8%
2 Flere ganger uken 138 135.1
 13.6%
3 1-2 ganger uken 98 95.9
 9.6%
4 Sjeldnere 118 140.1
 14.1%
5 Aldri 34 37.7
 3.8%
6 Tvil/vet ikke 1 1.0
 0.1%
0 3 4.5

Summary Statistics

Valid cases 963 995.471
Missing cases 3 4.528
Minimum 1.0
Maximum 6.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort

Avmerk ut for c) nedenfor

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.