Dataset: Modern Biotechnology, Privacy on Computer networks and the Common European Currency, Eurobarometer 46.1

Variable v014: Spm5cB Hvor ofte: Leser nyheter i dagsaviser

Literal Question

Omtrent hvor ofte...

... B. leser du nyhetene i dagsaviser?

Values Categories N NW
1 Hver dag 738 739.3
 74.4%
2 Flere ganger uken 137 157.4
 15.8%
3 1-2 ganger uken 57 62.8
 6.3%
4 Sjeldnere 23 27.1
 2.7%
5 Aldri 7 7.7
 0.8%
6 Tvil/vet ikke 0 0.0
 0.0%
0 4 5.7

Summary Statistics

Valid cases 962 994.253
Missing cases 4 5.747
Minimum 1.0
Maximum 5.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort

Avmerk ut for b) nedenfor

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.