Dataset: Modern Biotechnology, Privacy on Computer networks and the Common European Currency, Eurobarometer 46.1

Variable v013: Spm5cA Hvor ofte: Ser på nyheter på fjernsyn

Literal Question

Omtrent hvor ofte...

... A. ser du på nyhetene på TV?

Values Categories N NW
1 Hver dag 700 718.3
 72.0%
2 Flere ganger uken 192 194.8
 19.5%
3 1-2 ganger uken 54 62.7
 6.3%
4 Sjeldnere 14 17.0
 1.7%
5 Aldri 1 2.6
 0.3%
6 Tvil/vet ikke 2 1.5
 0.2%
0 3 3.1

Summary Statistics

Valid cases 963 996.907
Missing cases 3 3.093
Minimum 1.0
Maximum 6.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort

Avmerk ut for a) nedenfor

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.