Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v324: Spm43m Foretrekke å bli informert om forbrukerrettigheter: Gjennom forbr.Org./info-sentra for forbrukere

Literal Question

Generelt sett, hvordan ville du foretrekke å bli informert om dine rettigheter som forbruker?

... M. Gjennom forbrukerorganisasjoner/informasjonssentere for forbrukere

Values Categories N
0 No 893
 88.2%
1 Yes 119
 11.8%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 1.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.