Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v313: Spm43b Foretrekke å bli informert om forbrukerrettigheter: Ett mer detaljert hefte

Literal Question

Generelt sett, hvordan ville du foretrekke å bli informert om dine rettigheter som forbruker?

... B. I ett mer detaljert hefte

Values Categories N
0 No 711
 70.3%
1 Yes 301
 29.7%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 1.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.