Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v311: Spm42 Føler seg informert om rettigheter som forbruker?

PreQuestion Text

Nå over til noe annet, - dine rettigheter som forbruker

Literal Question

Føler du deg meget godt, ganske godt, ikke særlig godt, eller ikke informert i det hele tatt om dine rettigheter som forbruker?

Descriptive Text

Spm35-41 er ikke med i Norge.

Values Categories N
0 10
 1.0%
1 Meget godt informert 153
 15.1%
2 Ganske godt informert 460
 45.5%
3 Ikke særlig godt informert 335
 33.1%
4 Ikke informert i det hele tatt 22
 2.2%
5 Vet ikke 32
 3.2%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 5.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Les opp

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.