Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v039: Spm5aG Hørt om anvendelsesmåter for moderne bioteknologi: Utvikle genmodifiserte bakterier for å rense opp utslipp eller lekkasjer av olje/kjemikalier

PreQuestion Text

Så noen spørsmål om forskjellige anvendelsesmuligheter for moderne bio-teknologi

Literal Question

På dette kortet har vi ført opp noen av dem. Hvilke av disse bruksmulighetene for moderne bioteknologi har du hørt om. Har du, eller har du ikke, hørt om…

... G. Utvikle genmodifiserte bakterier for å rense opp utslipp eller lekkasjer av olje eller farlige kjemikalier.

Values Categories N
0 No 564
 55.7%
1 Yes 448
 44.3%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 1.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort
Les opp en for en

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.