Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v037: Spm5aE Hørt om anvendelsesmåter for moderne bioteknologi: Klone dyr for å få melk som kan brukes i fremstilling av medisiner og vaksiner

PreQuestion Text

Så noen spørsmål om forskjellige anvendelsesmuligheter for moderne bio-teknologi

Literal Question

På dette kortet har vi ført opp noen av dem. Hvilke av disse bruksmulighetene for moderne bioteknologi har du hørt om. Har du, eller har du ikke, hørt om…

... E. Klone dyr som f.eks. sau for å få melk som kan brukes i fremstillingen av medisiner og vaksiner

Values Categories N
0 No 615
 60.8%
1 Yes 397
 39.2%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 1.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort
Les opp en for en

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.