Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v036: Spm5aD Hørt om anvendelsesmåter for moderne bioteknologi: Klone celler eller vev fra mennesker for å erstatte en pasients syke eller ødelagte celler

PreQuestion Text

Så noen spørsmål om forskjellige anvendelsesmuligheter for moderne bio-teknologi

Literal Question

På dette kortet har vi ført opp noen av dem. Hvilke av disse bruksmulighetene for moderne bioteknologi har du hørt om. Har du, eller har du ikke, hørt om…

... D. Klone celler eller vev fra mennesker for å erstatte en pasients syke eller ødelagte celler som ikke fungerer på riktig måte

Values Categories N
0 No 404
 39.9%
1 Yes 608
 60.1%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 1.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort
Les opp en for en

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.