Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v035: Spm5aC Hørt om anvendelsesmåter for moderne bioteknologi: Overføre gener fra mennesker til bakterier for å fremstille medisiner eller vaksiner

PreQuestion Text

Så noen spørsmål om forskjellige anvendelsesmuligheter for moderne bio-teknologi

Literal Question

På dette kortet har vi ført opp noen av dem. Hvilke av disse bruksmulighetene for moderne bioteknologi har du hørt om. Har du, eller har du ikke, hørt om…

... C. Overføre gener fra mennesker til bakterier for å fremstille medisiner eller vaksiner, f.eks. for å fremstille insulin til diabetikere

Values Categories N
0 No 425
 42.0%
1 Yes 587
 58.0%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 1.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort
Les opp en for en

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.