Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v033: Spm5aA Hørt om anvendelsesmåter for moderne bioteknologi: Bruk av moderne bioteknologi i prod. Av matvarer, for høyere proteininnh., lengre holdbarhet eller endret smak

PreQuestion Text

Så noen spørsmål om forskjellige anvendelsesmuligheter for moderne bio-teknologi

Literal Question

På dette kortet har vi ført opp noen av dem. Hvilke av disse bruksmulighetene for moderne bioteknologi har du hørt om. Har du, eller har du ikke, hørt om…

... A. Bruke moderne bioteknologi i produksjon av matvarer, f.eks. for å gi dem høyere protein-innhold, lengre holdbarhet eller endret smak.

Values Categories N
0 No 164
 16.2%
1 Yes 848
 83.8%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 1.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort
Les opp en for en

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.