Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v032: Spm4l Påstand: Musikalske evner er hovedsakelig tillært

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... L. Musikalske evner er hovedsakelig tillært

Values Categories N
0 6
 0.6%
1 Riktig 320
 31.6%
2 Galt 510
 50.4%
3 Vet ikke 176
 17.4%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.