Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v031: Spm4k Påstand: Kriminell tilbøyelighet er hovedsakelig genetisk arvet

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... K. Kriminell tilbøyelighet er hovedsakelig genetisk arvet

Values Categories N
0 6
 0.6%
1 Riktig 179
 17.7%
2 Galt 612
 60.5%
3 Vet ikke 215
 21.2%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.