Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v030: Spm4j Påstand: Det er umulig å overføre gener fra dyr til planter

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... J. Det er umulig å overføre gener fra dyr til planter

Values Categories N
0 14
 1.4%
1 Riktig 255
 25.2%
2 Galt 355
 35.1%
3 Vet ikke 388
 38.3%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.