Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v029: Spm4i Påstand: Mer enn halvparten av menneskets gener er identiske med sjimpansens

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... I. Mer enn halvparten av de menneskelige gener er identiske med dem sjimpansene har

Values Categories N
0 21
 2.1%
1 Riktig 447
 44.2%
2 Galt 202
 20.0%
3 Vet ikke 342
 33.8%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.