Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v028: Spm4h Påstand: Dyr som er genetisk endret, er alltid større enn andre

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... H. Dyr som er endret genetisk, er alltid større enn de vanlige.

Values Categories N
0 8
 0.8%
1 Riktig 300
 29.6%
2 Galt 380
 37.5%
3 Vet ikke 324
 32.0%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.