Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v027: Spm4g Påstand: Man kan sikkert si om et barn har downs syndr. de første mnd. av et svangerskap

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... G. Det er mulig å finne ut i de få første månedene av et svangerskap om et barn har Down`s syndrom, d.v.s. om det er mongoloid.

Values Categories N
0 7
 0.7%
1 Riktig 860
 85.0%
2 Galt 57
 5.6%
3 Vet ikke 88
 8.7%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.