Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v026: Spm4f Påstand: Gjær som brukes til øl-brygging består av levende organismer

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... F. Gjær som brukes til brygging av øl består av levende organismer.

Values Categories N
0 14
 1.4%
1 Riktig 745
 73.6%
2 Galt 82
 8.1%
3 Vet ikke 171
 16.9%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.