Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v025: Spm4e Påstand: Det er farens gener som bestemmer om et barn blir gutt eller jente

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... E. Det er farens gener som bestemmer om et barn blir jente eller gutt.

Values Categories N
0 10
 1.0%
1 Riktig 509
 50.3%
2 Galt 275
 27.2%
3 Vet ikke 218
 21.5%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.